BNU

" dan Dia (menundukkan pula) apa yang telah Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran "(An-Nahl:13)

Semua yang berkaitan dengan Burong, Alam semulajadi, Habiat asal , Keindahan ciptaan dan kita.

" Wahai orang-orang yang beriman! tetapkanlah iman kamu kepada Allah Taala dan rasulNya, dan kepada kitab al-Quran yang telah diturunkan kepada rasulnya (muhammad s.a.w) dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingakar kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. " (An-Nisaa': 136)

Saturday, 1 December 2012

Hooded Pitta (Pitta sordida)


Dalam pencarian Hooded Pitta ni saya bersama isteri dan rakan2 Tuan Rosmadi , Rosman dan Tuan Hj Rosli menuju lokasi iaitu Taman Bukit Cahaya Shah Alam pada awal pagi. Pada pagi ahad memang terlalu ramai orang yg hadir di kawasan tasik dengan pelbagai aktiviti mereka. Ada yg menggunakan masa ahad di Taman untuk mengendalikan Hari keluarga dan belbagai acara. Kami menyusuri kawasan taman dgn berpandukan Tuan Rosman yg telah pun mengetahui lokasi sebenar Hooded Pitta ni. Bayaran masuk sebanyak RM 3 adalah dikenakan utk setiap pengunjung Taman dan padahari tu tn Hj Rosli telah bermurah utk membayar yuran masuk utk semua kita.

Hooded Pitta (Pitta sordida)

 

The Hooded Pitta (Pitta sordida) is a passerine bird. It is common in eastern and southeastern Asia and the Maritime Southeast Asia, where it lives in different types of forests as well as on plantations and other cultivated areas.
Hooded Pittas can reach a length of 16 to 19 cm and a weight of 42 to 70 g. Their diet consists of various insects (including their larvae), which they hunt on the ground, and berries. In the breeding period, which lasts from February to August, they build nests on the ground; both parent take care of the eggs and the fledglings. They are highly territorial and their fluty double-noted whistle calls ("qweeek-qweeek") can be constantly heard from their territories, sometimes throughout the nights.

Agak malang kita pada hari tersebut terdapat ramai Birder yg hadir dalam pencarian Hooded Pitta ni sehinggakan kami merasakan kebajikan Burung ini tidak berapa diambil peduli. Sehinggakan terdapat dikalangan Birder yg datang dari negara lain begitu bergairah utk mendapatkan shoot yg terbaik sehingga mengganggu dan menakutkan burong serta mengusik keaadaan habitat asal burong ni sehingga menjadikan ianya takut dan mungkin boleh menghilangkan diri.


Akibat dari tindakan sesetengah Birder yg tidak berhati perut terhadap kebajikan burong ni kita pun mengambil keputusan utk meninggalkan kawasan tersebut dan menjauhkan diri dari kumpulan penghianat ni dan mencari spesis lain dikawasan yg begitu luas tersebut.

 

Setelah seminggu kejadian ini berlaku didapati spesis hooded pitta ni telah tidak keliahatan lagi ditempat yg selalunya mereka ada, kemungkinan ia telah berpindah ketempat lain dan mencari kawasan yg tidak diganggu manusia. Sebagai pengajaran terhadap kejadian ini maka saya turunkan COBE atau kod etika memburong sebagai panduan utk kita semua dan demi menjaga kepentingan burung.


KOD ETIKA MEMBURUNG

 1. Menggalakkan kebajikan burung dan alam sekitar mereka.
1 (a) Menyokong perlindungan habitat burung .

1 (b) Untuk mengelakkan menekankan (stressing) burung atau mendedahkan mereka kepada bahaya, sentiasa berwaspada dan berhati-hati semasa menjalankan pemerhatian, fotografi, rakaman bunyi, atau penggambaran.

Hadkan penggunaan rakaman dan kaedah lain yang menarik burung, dan tidak menggunakan kaedah tersebut di kawasan-kawasan yang ramai burung, atau untuk menarik mana-mana spesies yang Terancam atau spesies yang jarang berlaku di kawasan anda;

Sentiasa hadkan jarak anda dari sarang dan koloni bersarang, dan tapak makan penting. Jika terdapat keperluan untuk pemerhatian lanjutan, fotografi, perfileman, atau rakaman di kawasan sensitif, sila menggunakan khemah persembunyian (hide) atau menggunakan lindungan semula jadi.

Gunakan cahaya tiruan (artificial lighting) dengan berhati-hati bagi penggambaran atau fotografi, terutamanya bagi jarak dekat.

1 (c) Sebelum memaklumkan secara terbuka tentang kehadiran burung yang jarang berlaku, sila nilai potensi gangguan kepada burung, persekitarannya, dan orang lain di kawasan itu, dan diteruskan hanya sekiranya akses boleh dikawal, gangguan dikurangkan, dan kebenaran telah diperolehi daripada tanah-pemilik swasta. Tapak burung jarang bersarang perlu didedahkan hanya kepada pihak berkuasa pemuliharaan yang sepatutnya.

1 (d) Hadkan pergerakan anda kepada,laluan di mana mereka wujud, jika tidak gangguan kepada habitat perlu diawasi supaya ianya di minimakan.

2.Menghormati undang-undang, dan hak-hak orang lain

2 (a) Jangan memasuki harta swasta tanpa kebenaran pemilik.
2 (b) Ikut semua undang-undang, peraturan, dan peraturan-peraturan yang mengawal penggunaan jalan-jalan dan kawasan awam, di rumah dan di luar negara.

2 (c) Amalan budi bahasa dalam hubungan dengan orang lain. Tingkah laku teladan anda akan menjana muhibah dengan pemburung dan bukan-pemburung .

3. Pastikan bahawa pemakan, struktur sarang, dan lain-lain persekitaran burung tiruan adalah selamat.

3 (a) Simpan pembancuh ubat, air, dan makanan yang bersih, dan bebas daripada reput atau penyakit. Adalah penting untuk memberi makan kepada burung berterusan semasa cuaca keras.
3 (b) Mengekalkan dan membersihkan struktur sarang.

3 (c) Jika anda menarik burung ke kawasan, memastikan burung tidak terdedah kepada pemangsa dari kucing dan lain-lain haiwan domestik, atau bahaya yang ditimbulkan oleh bahaya tiruan.

4. Kumpulan aktiviti memerhati burung setempat, sama ada yang dianjurkan atau spontan, memerlukan penjagaan khas.
Setiap individu dalam kumpulan itu, sebagai tambahan kepada kewajipan yang dinyatakan dalam Item # 1 dan # 2, mempunyai tanggungjawab sebagai Ahli Kumpulan

4 (a) Menghormati kepentingan, hak, dan kemahiran rakan-rakan pemburung, serta orang yang mengambil bahagian dalam aktiviti luar yang lain. Bebas berkongsi pengetahuan dan pengalaman anda, kecuali jika kod 1 (c) terpakai. Membantu pemburung-pemburung baharu adalah amat dianjurkan.

4 (b) Jika anda menyaksikan tingkah laku tidak beretika semasa aktiviti memerhati burung, sila nilai keadaan, dan hanya campur tangan jika anda berfikir ia berhemat. Jika kelakuan itu berterusan, dokumen, dan maklumkan kepada individu atau organisasi yang sesuai.

Tanggungjawab Ketua Kumpulan [amatur dan profesional lawatan dan pelancongan].

4 (d) Menjadi contoh teladan etika bagi kumpulan itu. Mengajar melalui perkataan dan contoh.

4 (e) Pastikan saiz kumpulan adalah sesuai agar kesan ke atas alam sekitar dapat dihadkan dan tidak mengganggu orang lain yang menggunakan kawasan yang sama.

4 (f) Pastikan semua orang dalam kumpulan yang mengetahui dan mengamalkan kod ini.

4 (g) Belajar dan memaklumkan kepada kumpulan apa-apa hal keadaan khas yang terpakai kepada kawasan-kawasan yang dilawati (contoh, perakam pita yang tidak dibenarkan).

4 (h) Syarikat-syarikat pelancongan profesional memikul tanggungjawab khas untuk meletakkan kebajikan burung dan faedah pengetahuan awam mendahului kepentingan komersil syarikat. Sebaik-baiknya, pemimpin perlu mendokumenkan kejadian luar biasa, dan mengemukakan rekod kepada organisasi yang sesuai.

Nota: Kod ini telah disediakan oleh American Birding Association dan telah di terjemahkan bahasa.


 Tuhan menciptakan bumi ini dengan keindahan alam yang tiada duanya. Keindahan alam adalah wujud nyata kecintaan Tuhan kepada kita manusia Karena keindahan adalah salah satu lambang kekayaan dunia ini. Sebagai manusia sudah sepatutnyalah kita harus bertanggung jawab terhadap alam sekitar tempat kita tinggal,dengan cara menjaga dan melestarikannya. Contohnya ; menghijaukan kembali hutan yang rosak dengan diadakan reboisasi dan sebagainya. Alam sekitar adalah pemberian Allah Taala yang diamanahkan kepada manusia menjaganya di samping dapat mengambil manfaat darinya dari sudut kesihatan dan keindahan pemandangan, yang lainnya mendidik jiwa menjadi tenang. Persekitaran yang indah, selesa dan selamat akan memberi peluang kepada masyarakat menikmati kualiti hidup lebih baik, sihat, produktif, dan berwawasan.

Islam juga mendidik umatnya supaya sentiasa memelihara dan menjaga kebersihan bumi yang kita diami dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan makhluk seluruhnya. Kita dilarang membuat kerosakan sesuka hati kerana khuatir akibat buruk itu akan kembali kepada kita semula.No comments:

Post a Comment